Simple Polish Dragonetti


GIACINTO DRAGONETTI, O WALORZE I NAGRODACH

(Praca w toku)

Nie da się mieć wszystkich ludzkich działań za warunkowe, bo ludzkie życie łączy się z ludzką wolą. Wola ta naturalnie dąży do dobra: ludzie ułożyli wiele przepisów karzących występki, nie było jednak nigdy i nie ma kodeksu prawnego dla zachęty do zasług, nagrodami.

Advertisements